Ndertese Banimi (tek Kryqezimi Qendres Sanitare)


Në periudhën 2015-2017 filloi projekti I një pallati 13-katësh me sipërfaqe 8365 m2 ndërtim: nga të cilët 11-kate banim me 66 apartamente, 2 kate me 13 njësi shërbimi dhe 1 kat podrum. Vendndodhja: Tek Kryqezimi Qendres Sanitare.

Ndertese Banimi (tek Gafurr Muco)


Në periudhën 2012-2014 filloi projekti I një pallati 9-katësh me sipërfaqe 6000 m2 ndërtim: nga të cilët 9-kate banim me 40 apartamente, 1 kat me shume njësi shërbimi dhe 1 kat podrum. Vendndodhja tek lagjja Gafurr Muco.

Projekti Shkolles


Në vitin 2010 filloi ndërtimi I një projekti madhështor i një Institucioni Arsiomor Privat të Shkollës JoPublike “NENSHKRUESI I PAVARSISE NEBI SEFA” I cili përfundon më 2012, me sipërfaqe ndertimi 4400 m2. Projekt shumë I veçantë dhe I larmishem nga forma e tij me 4 kate për mësimdhënie ku secili kat përfshin 12 klasa dhe nje kat shërbimi.

Ndertese Banimi (tek spitali)


Në periudhën 2007-2010 filloi projekti I një pallati 11-katësh me sipërfaqe 6000 m2 ndërtim: nga të cilët 9-kate banim me 54 apartamente, 1 kat me 7 njësi shërbimi dhe 1 kat podrum. Vendndodhja pranë Spitalit ose Stadiumit.

Ndertese Banimi (tek shetitorja)


Në periudhën 2007-2010 filloi projekti I një pallati 11-katësh me sipërfaqe 6000 m2 ndërtim: nga të cilët 9-kate banim me 54 apartamente, 1 kat me 7 njësi shërbimi dhe 1 kat podrum. Vendndodhja tek shetitorja kryesore e qytetit.

Historiku

Shoqëria A.A.C (Albanian Art Of Construction) sh.p.k u krijua ne 08.Mars.2007, me Vendim Gjykate Tiranë Nr. 37687.

Objekt I veprimtarisë së shoqerisë është: Ndërtime civile, industriale, punime asfaltim rrugësh, kanalizime, punime të veçanta, impiante, teknologji dhe montim, restaurime, tregëtim me pakicë e shumicë, import-eksport I materialeve të ndërtimit, makineri të ndryshme, pajisje, agjensi immobiliare, udhëtimi, shërbime etj.
  • Shoqëria ka filluar aktivitetin e saj me ndërtimin e apartamenteve te banimit dhe njësive të shërbimit, ndërkohë që vazhdon aktivitetin e saj me një rritje të vazhdueshme sasiore e cilësore. Në projektimin e godinave dhe realizimin e projekteve Shoqëria bashkpunon me Studio Projektuese në Shqipëri dhe jashtë saj.
  • Pas vitit 2009 shoqëria ka zgjeruar aktivitetin e saj në prodhim dhe shitjen e materialeve të infrastrukturës rrugore: (asfalto-betone, betone, materiale inerte) duke realizuar arritje të rëndësishme.
  • Në vitin 2011 shoqëria zgjeroi më tej aktivitetin e saj në Tregun Immobiliare ose Pasurive të Paluajtshme me rastet: (e ndërmjetesimit në shitje-blerje-qera-investime-menaxhim-vlerësim të pronave / Pasurive të Paluajtshme etj.) duke hapur kështu Agjensine AAC Immobiliare.

Information Kontakti

Lushnje, Lagja “Loni Dhamo”
Bulevardi “Shetitorja e Palmave”
Kompleksi “3-Kolonat”
Tel: +355 69 20 80 853
E-mail: info@aac.al

Objektiva

Ne fushen e ndertimit Ne fushen e tregetise
Ne fushen e turizmit Ne fushen e transportit
Ne fushen e mjedisit Ne fushen e prodhimit
Ne fushen e sherbimeve Ne fushen e telekomunikacionit